SAP ABAP MB to GB Çeviren Fonksiyon

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form MB_TO_GB
*&---------------------------------------------------------------------*
*    1024mb üzeri değerleri GB cinsinden gösterir
*----------------------------------------------------------------------*
FORM mb_to_gb USING   db_size TYPE any
       CHANGING size  TYPE C.
 data: info(2) type c,
    mbsize(4) type c,
    tempsize type p decimals 2.
 constants: db_mbsize type i value 1024.
 if db_size > db_mbsize.
  info = 'GB'.
  tempsize = ( db_size / 1024 ).
  size(18) = tempsize.
  CONCATENATE size(18) info INTO size SEPARATED BY SPACE .
 else.
  info = 'MB'.
  mbsize = db_size.
  CONCATENATE mbsize info INTO size SEPARATED BY SPACE .
 endif.

ENDFORM.  " MB_TO_GB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir