SAP ABAP (dd.mm.yyyy) format to sy-datum Function

DATA: INPUT_DATE TYPE CHAR10 VALUE '01.01.2019'. "input

DATA: P_DATUM LIKE SY-DATUM.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_IDATE_INPUT'
 EXPORTING
  INPUT     = INPUT_DATE
 IMPORTING
  OUTPUT    = P_DATUM.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir