MATLAB maketform ile Projective Scaling ve Affine Rotation

% Goruntunun okunmasi ve gosterilmesi
I = imread('lena512.bmp');

A = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1];
B = [cos(0.52) -sin(0.52) 0; sin(0.52) cos(0.52) 0; 0 0 1];
C = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 2];

% Olceklendirme
tform1 = maketform('affine', A);
imt1 = imtransform(I, tform1);

% Dondurme
tform2 = maketform('affine', B);
imt2 = imtransform(I, tform2);

% Projective
tform3 = maketform('projective', C);
imt3 = imtransform(I, tform3);

subplot(1,3,1)
imshow(imt1);
title('Scaling');
subplot(1,3,2)
imshow(imt2);
title('Rotation');
subplot(1,3,3)
imshow(imt3);
title('Projective');
Projective Scaling and Affine Rotating

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir