MATLAB ile Roberts ve Prewitt Kenar Belirleme Uygulanması

% Goruntunun okunmasi ve gosterilmesi
I = imread('lena512.bmp');

% Prewitt Kenar Belirleme uygulanmasi
P = edge(I,'prewitt');

% P = edge(I, 'prewitt', 0.05, 'horizontal'); 
% P = edge(I, 'prewitt', 0.05, 'vertical');

% Roberts Kenar Belirleme uygulanmasi
R = edge(I,'roberts');

subplot(1,3,1)
imshow(I);
title('Original Image');
subplot(1,3,2)
imshow(P);
title('Prewitt Edge Detection');
subplot(1,3,3)
imshow(R);
title('Roberts Edge Detection');
Robert and Prewitt Edge Detection

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir