MATLAB ile Histogram Germe (Özel Fonksiyon Kullanmadan)

% MATLAB Contrast Scretched
img = imread('car.jpg');
if(size(img,3) > 1)
 img = rgb2gray(img);
end

% 0-255 Araligindaki Image'i 50-200 araligina cekiyoruz
scretched_img = (img-0)*((200-50)/(255-0)) + 50;

subplot(2,2,1)
imshow(img);
title('Original Image');
subplot(2,2,2);
imhist(img);
title('Histogram of Original Image');
subplot(2,2,3);
imshow(uint8(scretched_img));
title('Contrast Stretched Image');
H = uint8(scretched_img);
subplot(2,2,4);
imhist(H);
title('Histogram of Contrast Stretched Image');

% MATLAB Fonksiyonu ile yapilisi
Im2 = imadjust(img); %automatic limits
%veya 
Im3 = imadjust(img,[low high]) %manual limits
Contrast Scretched without imadjust

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir