MATLAB ile Histogram Eşitleme (Özel Fonksiyon Kullanmadan)

% MATLAB Histogram Equalization without histeq
img = imread('car.jpg');
if(size(img,3) > 1)
 img = rgb2gray(img);
end

max_r = size(img,1);
max_c = size(img,2);
histogram = zeros([1 256]);
cumulative_hist = zeros([1 256]);

for r=1:max_r
 for c=1:max_c
 for count=1:256
 if(img(r,c) == count-1)
 histogram(count) = histogram(count) + 1;
 break;
 end
 end
 end
end

current_value = 0;
for count=1:256
 current_value = current_value + histogram(count);
 cumulative_hist(count) = current_value;
end

normalized_hist = zeros([1 256]);
cdf_min = min(cumulative_hist);
for count=1:256
 normalized_hist(count) = cumulative_hist(count) - cdf_min;
 normalized_hist(count) = normalized_hist(count) / ((max_r*max_c) - cdf_min);
 normalized_hist(count) = round(normalized_hist(count) * 255);
end

equalized_image = zeros([max_r max_c]);
for r=1:max_r
 for c=1:max_c
 for count=1:256
 if(img(r,c) == (count-1))
 equalized_img(r,c) = normalized_hist(count);
 break;
 end
 end
 end
end

subplot(2,2,1)
imshow(img);
title('Original Image');
subplot(2,2,2);
imhist(img);
title('Histogram of Original Image');
subplot(2,2,3);
imshow(uint8(equalized_img));
title('Histogram Equalized Image');
H = uint8(equalized_img);
subplot(2,2,4);
imhist(H);
title('Histogram of Histogram Equalized Image');

% MATLAB Fonksiyonu ile yapilisi
a = histeq(img);
figure
imshow(a)
title('Histogram Equalized Image');
Histogram Equalization without histeq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir